skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

Eğitimde Kalite ve İş Birliği Platformu (EKİP)

Eğitimde Kalite ve İş Birliği Platformu (EKİP), Ocak 2014’te “Eğitim EKİP işidir.’’ diyerek yola çıkan bir grup gönüllü eğitimci tarafından kurulmuş, kolektif bir platformdur. EKİP, Türkiye’nin birçok ilinde yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten, alanında uzman eğitimci ve akademisyenlerden oluşur.

EKİP’in kuruluş amacı, eğitime bütünsel açıdan bakmak, eğitim bilimlerinin tüm alt disiplinlerinden ve bileşenlerinden yararlanarak eğitimler tasarlamak, eğitim ve öğretimin tüm paydaşlarını bir araya getirerek daha güzel yarınlar için çalışmaktır. EKİP yöneten ve yönetilen ilişkisinin olmadığı, üyelerinin kişisel becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen ve birlikte üreten birlikte karar alan kolektif bir yapılanmadır.

EKİP aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir.

Öğretmen Eğitimleri :
EKİP, özgün 41 modülü ile öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Devlet Okulu öğretmenleri, bireysel inisiyatif ve kurum yöneticilerinin onayı ile EKİP’i okullarına davet edebilirler.

Özel Okullar, EKİP ile kurumsal anlaşma yaparak öğretmenlerini eğitimlerimizle buluşturabilirler.

Ayrıca Kasım 2022 itibari ile EKİP Akademileri İstanbul’da Acıbadem’de hayata geçirilecek, senelik eğitim takvimleri duyurulacak ve bireysel eğitim başvuruları da alınmaya başlayacaktır.

Aile Eğitimleri :
Aile eğitimleri ebeveynlerin ve çocuğun bir arada katılabildiği atölyelerde gerçekleşir. Bu atölyelerin amacı aileyi bir bütün olarak eğitim sürecine katmak, iletişim becerilerini geliştirerek ortak bir tutum kazandırmak ve birlikte nitelikli zaman geçirmelerini sağlamaktır.

EKİP Beceri Odaklı Eğitim Atölyeleri :
Öğrenciler için tasarladığımız, Matematik, Fen, Türkçe ve Düşünme Becerileri atölyelerini birçok okulda uygulamaya başladık.

Matematik : 1-10. Sınıf

Türkçe ve Düşünme Becerileri : 3-8. Sınıf

Fen Bilimleri : 3-8. Sınıf

öğrencileri için hazırlanan, öğrenenin merkezde olduğu ve öğrenme sorumluluğunu hissettiği, akran öğrenmesinin gerçekleştiği, grup çalışması, oyun ve etkinliklerin temelde olduğu ders planlarımız ile öğretmenin sürekli gelişmesine katkıda bulunuyor, öğrencinin derinlemesine öğrenmesini sağlayarak memnuniyeti sağlıyor, kurum kültürünü farklı yaklaşımlarla destekliyor ve bütünsel bir bakış açısıyla okul iklimine katkıda bulunuyoruz.

Ekiptravel :
EKİP’in uluslararası eğitim gezileri organize eden birimidir. Bu kapsamda, dünyadaki eğitim faaliyetlerini takip eder ve yerinde gözlemlenmesi için olanak sağlar.

Projeler :
Ulusal ve uluslararası projeler yürütür. Bu kapsamda; Kalkınma Ajansı, elçilikler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve okullarla çalışır.

Back To Top