skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

Transaksiyonel Analiz (TA) , psikoloji kuramları arasında en hümanist akımlardan biridir. İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını geniş bir açıdan ele alan ve açıklayan, kolay anlaşılır, günlük hayata kolay bir şekilde adapte edilebilir bir kuramdır. TA, yaşama bakış şeklimize etki edecek bir kuramdır.

TA bir kişilik teorisidir; kişiliğin nasıl yapılandığını açıklar,

TA bir iletişim teorisidir; sistem ve organizasyonların incelenebilmesi için analiz yöntemi sağlar,

TA bir psikopatoloji teorisidir; davranış bozukluklarının nasıl oluştuğunu gösterir,

TA psikolojik gelişimi açıklayan bir teoridir; çocuklukta şekillenen davranış şemalarının yetişkin yaşamını nasıl etkilediğini açıklar.

Back To Top