skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

“Otantik değerlendirme; öğrencilerin öğrendikleri temel bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarında kullanmalarını gerektiren bir değerlendirme çeşididir. Otantik değerlendirmenin temel amaçlarından biri de öğrencilerin bir çok zeka alanını kullanarak değerlendirmeye alınmasıdır.”

Öğrenci merkezli süreçler şu an ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde tercih edilen eğitim anlayışıdır. Öğrenci merkezli süreçler tasarlıyoruz ama öğretmen merkezli ölçme değerlendirmeler devam eden okullar mevcut. Öğretmenlerin çoklu zekaya hitap eden unsurlarla destekli otantik değerlendirmeler kullanarak, öğrenenlerin disiplinlerüstü becerilerini( analiz, sentez, diyalektik düşünme, üstbiliş…) geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Bu husustaki bilimsel araştırmamızın verileri Paris’ te Multidisiplinary Studies Sempozyumu’nda paylaşılmıştır. Uygulamalı olan bu atölyeyle PYP uygulayan okullar için disiplinler üstü beceri geliştirme konusunda örnek teşkil edecektir.

Back To Top