skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

Dorothy Heathcote; yaratıcı dramayı, merkezine öğrenciyi alan ve ona kurgusal dünyadaki gerçeklikleri çeşitli roller üstlenerek yaşatan; bu yaşantılar sonucunda da kendisini, yakın çevresini, doğal ve aktif bir yöntemle tanımasına olanak sağlayan bir yöntem olarak tanımlar.

Eğitimin en temel işlevinin bireyin toplumsallaştırılması, kültür birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Yaratıcı drama, yöntem (araç) ve disiplin (amaç) niteliği ile sanat- estetik eğitimi ve aktif bir öğrenme yöntemidir.

Bir disiplin olarak; hayal gücünün, yaratıcılığın, problem çözme yetisinin, sosyal farkındalığın, dil ve iletişim becerilerinin gelişmesi yaratıcı dramanın en temel amaçlarıdır.

Bir yöntem olarak sınıf ortamında farklı derslerde yaratıcı dramanın kullanılması, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturulmasını, anlatılanın kalıcı ve yaşantısal olmasını, öğrenenlerin farklı ve eleştirisel düşünmesini, duygularını sağlıklı bir şekilde dışa vurmasını, özgür düşüncenin gelişimini ve her türlü ifade olanağının verilmesini ve geliştirilmesini amaçlar. (Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL)

Düşünme; verilen bilgileri, kavramları incelemek, karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretme işlemidir. Düşünme becerileri ise keşfetmek ve problemleri çözmek için düşünceleri kullanma yeteneğidir.

Düşünme becerilerinin gelişmesi süreci küçük yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Sorgulayan, araştıran, problem çözebilen, kendi kendine öğrenebilen ve öğrendiklerini hayatında kullanabilen bireyler yetiştirmek için okullarda yapılan çalışmaların da süreci desteklemesi önemlidir.

Yaratıcı düşünme becerisi, öğrencilerin kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı bilgi ve ürünler üretme, olaylara farklı bakarak buluşlar yapabilmesidir.
Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme atölyesinde hedefimiz öğretmenlerin etkinlikleri bizzat uygulamalarını sağlayarak; aynı etkinliklerin sınıflarda yapılmasına katkı sağlayıp, yaratıcı düşünme becerileri gelişiminin öğrencilere geçişini sağlamaktır.

“Yaratıcı Yazmak, duyduklarımızı, düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, görüp yaşadıklarımızı yazı ile anlatmaktır. Konuşma gibi, başkaları ile iletişim kurmanın, kendimizi anlatmanın bir yoludur.”
Prof. Dr. Sedat Sever

Türkçe öğretiminin temel hedefi; Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, kendini ifade edebilen, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci, bilimsel düşünen, anlayan, sorgulayan, eleştiren, haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevre ile uyumlu, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, üreten ve geleceğine yön veren bireyler oluşturmaktır.

Yazma becerilerinin geliştirilmesi hem Türkçe öğretimi hem de bireylerin iş dünyasında iletişim becerilerinin de gelişmesini desteklemektedir.

Yaratıcı drama yöntemi yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaparak- yaşayarak öğrenmeye olanak sağlayan, öğrencilerin yazmaya yönelik beceri ve tutumlarını geliştiren etkili bir yöntemdir.

Back To Top