skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Birliği(ISTE) öğretmenleri 21. yüzyıl becerilerini
sergileyen ve aynı zamanda 21. yüzyıl için öğrenme deneyimleri tasarlayabilen bireyler
olarak tanımlamaktadır. (Partnership For 21st Century Skills -P21) oluşumu,
günümüzde en önemli görülen becerileri şu şekilde sıralamaktadır. Bu beceriler;
iletişim (communication), eleştirel düşünme (critical thinking), iş birliği (collaboration)
ve yaratıcılık (creativity) olarak sıralanmaktadır. Uzaktan eğitim deneyimleri
sırasında öğrenciler, yalnızca kavramları değil, başarılı olabilmeleri için gerekli olan
bu becerileri de dijital araçların etkin kullanımı sayesinde öğrenebilirler. Bu becerileri
geliştirebilmek için de dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanmak gerektiği
günümüz şartlarında kaçınılmaz olmuştur. Dijital dönüşüm vizyonuna sahip
kurumlar için tasarlanmış “Eğitimde Teknoloji Kullanımı ” eğitimimiz ile; ters-yüz
öğrenme veya proje temelli öğrenme gibi aktif katılımı gerektiren pedagojileri kullanmayı,
öğrencilerin karmaşık sorulara cevap ararken grup çalışmalarına dâhil
olmalarını, beraber problem çözmelerini ve farklı teknolojilerden faydalanmalarını
sağlayan aktiviteler tasarlayabilmeyi, bunları yaparken de iş birliği, iletişim ve yaratıcılık
gibi becerilerini geliştirmelerini hedefleyen öğrenme tasarımlarını birlikte üretmeyi
hedeflemekteyiz.

Back To Top