skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

ÖZGEÇMİŞ

1978 Malatya doğumluyum. Şuan İstanbul Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapmaktayım. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yüksek lisansımı, 2013 yılında da aynı üniversite de aynı bölümde doktora eğitimi tamamladım. Şuan aynı zamanda 2. doktoramı İstanbul Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Doktora bölümünde yapmaktayım. Bununla birlikte Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermekteyim. Ayrıca Öğretmen Akademisi Vakfında kısmi zamanlı eğitmen olarak görev yapmaktayım. Bu çalışmalarımla birlikte öğretmenlere yönelik farklılaştırılmış öğretim, yaratıcı düşünmeyi geliştirme, etkinlik geliştirme, materyal hazırlama, özel yetenekli bireylerin eğitimi konularında uygulamalı eğitimler vermekteyim. Bilim ve Sanat Merkezleri Uyum ve Destek Eğitim programlarına yönelik hazırlanan etkinlik kitaplarının yazarlarındanım. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Özel Yeteneklilere yönelik düzenlediği Destek Eğitim Odaları Eğitici Eğitiminin Planlama ve Uygulama çalışmalarında aktif olarak görev almaktayım. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında 4004-4005-4006 ve 4007 projelerinde yürütücü, uzman, eğitmen ve atölye lideri olarak görevler aldım.

SINIFLARDA YARATICILIĞI GELİŞTİRME

Öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları, çok yönlü düşünmeleri, proje çalışmalarında özgün ürünler ortaya koyabilmeleri için yaratıcı düşünmeleri gerekmektedir. Yaratıcı düşünen öğrenciler yetiştirmenin yolu da yaratıcı düşünen öğretmenlerden geçmektedir.
Bu atölyede morfolojik sentez, ıraksak ilişkilendirme, nitelik sıralama, RAFT, imgesel tasarım ve yaratıcı yazma yöntem ve tekniklerini Iraksak Hissetme Envanterinden yola çıkarak uygulamaları ile beraber öğretmenlerin yaratıcı ürünlerin dört boyutu olan akıcılık, esneklik, özgünlük ve detaylandırma boyutlarını fark etmeleri ve sınıflarında ders kazanımlarına yönelik yaratıcı bir ürün ortaya koymanın yollarını keşfetmeleri sağlanacaktır.

Back To Top