skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

EKİP Akademi

EKİP (Eğitimde Kalite İşbirliği Platformu), Ocak 2014 yılında eğitimde kaliteyi ancak iyi bir ekiple güçlendirebileceğini düşünerek yola çıkan, bir grup eğitimci ve akademiysen tarafından kurulmuş kolektif bir yapıdır.

Kuruluş amacı eğitime bütünsel açıdan bakmak,

Eğitimin tüm disiplinleri ve bileşenlerini etkileyecek eğitimler tasarlamak,

Eğitim ve öğretimin tüm paydaşlarını bir araya getirerek daha güzel yarınlar için çalışmaktır.

EKİP, hem öğretmen mesleki gelişimi hem de Türkiye ye özgü bir eğitim modeli üzerinde çalışmaktadır.

Değerli Meslektaşımız; EKİP Akademi olarak sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek adına kurumunuzdaki uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sizlerin kurumdaki uygulamalara ilişkin görüşlerinizi belirlemek için aşağıdaki anket düzenlenmiştir. Sizin yapacağınız değerlendirme; mevcut durumu belirlemeye önemli katkılar sağlayacaktır.

EKİP Akademi birimi olarak “Sessiz İstifa” konusu üzerine bir araştırma yapmak istedik.

Sessiz İstifa; iş dışında anlamlı bir hayatı kaçırmak istemeyen çalışanların, koşuşturma kültürüne ve tükenmişliğe verdiği bir tepkidir.

Adına rağmen, gerçek bir istifa değildir. Sessiz istifacılar tüm düzenli işlerini ve birincil sorumluluklarını yerine getirmeye devam ederler, ancak ötesine geçmeyi reddederler.

EKİP Akademi aşağıda cevaplandıracağınız anket sonuçlarına göre; Türkiye’deki eğitimcilerin ‘’Sessiz İstifa’’ konusundaki görüşlerini tespit ederek, çözüm önerileri noktasında oluşturulan görüşleri ,internet sitesi, sosyal medya mercileri ve farklı eğitim platformlarında, literatüre katkı sağlayarak kullanıma sunacaktır

Anket iki bölümden oluşmaktadır:
 Birinci bölümde sizlerle ilgili bilgiler yer almaktadır.
 İkinci bölümde ise kurum uygulamalarındaki düşüncelerinizi belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır.
 Bu bölümdeki her bir madde de memnuniyet derecenizle ilgili ifadeler:
 5= Her Zaman, 4= Çoğunlukla, 3= Sık, Sık 2= Ara Sıra, 1= Hiçbir Zaman, şeklinde sıralanmaktadır.
 Sizden beklenen, memnuniyet derecenizi hangi seçeneğin en iyi olarak belirttiğini düşünüyorsanız ilgili yere (x) işareti koyarak belirtmeniz.

Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.

Back To Top