skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

“Yazılı veya sözlü dili anlamak veya kullanabilmek icin gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma veya matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performansının veya sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur “( Kırcaali İftar,2000)

Akademik eğitim, öğrenim hayatımızın önemli bir yerini kapsamaktadır. Akademik başarısızlık dönemsel de olabilir, süreğenlik de kazanmış olabilir.
Bireylerin zekaları normal, hatta normal üstü olmasına karşın; okuma yazma, matematik alanlarda yaşıtlarından düşük akademik performans sergilemesidir. Bu durum; görme, işitme sorunlarından kaynaklanmayıp, bilgiyi edinme ve aktarma sırasında yaşanan sıkıntıdan kaynaklanan bir durumdur.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin özellikleri nelerdir? Özel öğrenme güçlüğü olan bireylere uygun öğretim yaklaşımı nasıl olmalıdır? Teknolojik gelişmeler ile özel öğrenme güçlüğü arasında bir bağ var mıdır? Teknoloji bağımlılığı özel öğrenme güçlüğüne neden olur mu? Bu soruların cevaplarını “Özel Öğrenme Güçlüğü ve Öğrenme” atölyemizde bulabilirsiniz.

Back To Top