skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

Okulda mesleki gelişimin sürdürülebilir olması, okulun kendi mesleki ihtiyaç analizi yapması, çıkan sonuçlara göre atölye tasarlaması ve uygulaması uzman bir ekibin işidir.

EKİP eğitimcilerinin kendi gelişim modelini okula uyarlayarak okulun “Mesleki Gelişim Birimini” kurmak hedeflenmektedir.

Neden EKİP;

1.Çalışanların her geçen gün değişen ihtiyaç ve beklentileri
2.Ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimler
3.Kendini yenileyebilme becerisi(Kişisel ve Mesleki gelişim)
4.Her geçen gün artan uluslararası rekabet
5.Belirsizliklerle dolu bir çevre
6.Kısa sürede değişen, gelişen ve eskiyen bilgi
7.Organizasyon içinde EKİP olma becerisi ve kolektif öğrenme ağı oluşturma ihtiyacı

“Siber Zorbalık”, bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla bireylerin birbirlerine düşmanlık, tehdit, taciz amaçlı yazılı ve görsel iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde göndermelerine işaret etmektedir.

Siber zorbalık, kameralı cep telefonları aracılığı ile kurbanların görüntülerini çekmek, çoğunlukla rızası ve haberi olmadan sosyal medya aracılığıyla ile aşağılayıcı, tehditkâr, cinsel taciz veya şiddet içeren mesajlar göndermek gibi birçok davranışı kapsamaktadır.

Transaksiyonel Analiz (TA) , psikoloji kuramları arasında en hümanist akımlardan biridir. İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını geniş bir açıdan ele alan ve açıklayan, kolay anlaşılır, günlük hayata kolay bir şekilde adapte edilebilir bir kuramdır. TA, yasama bakış seklimize etki edecek bir kuramdır. TA bir kişilik teorisidir; kişiliğin nasıl yapılandığını açıklar, TA bir iletişim teorisidir; sistem ve organizasyonların incelenebilmesi için analiz yöntemi sağlar, TA bir psikopatoloji teorisidir; davranış bozukluklarının nasıl oluştuğunu gösterir, TA psikolojik gelişimi açıklayan bir teoridir; çocuklukta şekillenen davranış semalarının yetişkin yaşamını nasıl etkilediğini açıklar.

Lewis Derin Demokrasi (LDD), fasilitasyon, karar verme, çatışma yönetimi ve katılımcı liderlik metodolojisidir. Söylenmesi zor ve gizli kalan görüşler dahil, tüm seslerin duyulmasını sağlayarak imkansız gözüken problemlerin çözümünü mümkün kılar. Her görüsün önemli olduğunu vurgulaması ve daha bilge kararlar alabilmek için sadece çoğunluğun değil azınlığın da görüşlerine değer vermesi onu ‘demokratik’ yapar. ‘Derin’dir, çünkü bilindik fasilitasyon yöntemlerindeki fikir alışverişinin ötesinde duyguları, değer ve inançları da ortaya çıkararak grup sürecini zenginleştirir. Takım çalışmasını ve grup dinamiklerini etkin bir şekilde yönetmek kolay olmayabilir. Sorunlar genellikle aşağıdaki alanlarda görülür:

Karar vermek
Harekete geçirecek gerçek bir baglılık yaratmak
Dinlemede kalmak ve iletişim kopukluğu
Alternatif görüşlere açık olmak
Çeşitlilik, gerilim ve çatışma ile basa çıkmak

Derin Demokrasi, grup dinamikleri ile basa çıkmak, etkili karar almak, çatışmaları yönetmek ve kapsayıcılığı güçlendirmek için yöntem ve araçlar sağlar.

Back To Top