skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com
SİZİN STRATEJİK ÖNLEMİNİZ NE?

SİZİN STRATEJİK ÖNLEMİNİZ NE?

Strateji, Yunan mitolojisinde akıl, sanat, strateji, barış ve savaşın tanrıçası Athena kaynaklı, temelde savaş sanatını anlatan askeri bir terim olmakla birlikte, zamanla ulusların kaynaklarını ve silahlı güçlerini kontrol altına almak, geliştirmek ve yönetmek anlamına gelen bir kavrama dönüşmüştür.

Geçen süreç içerisinde strateji kavramının içi farklı anlamlarda doldurulmuş ve Harvard Üniversitesi profesörlerinden Michael Poster tarafından strateji, “ Herhangi bir işte nasıl rekabet edileceğini anlatan geniş formül.” şeklinde tanımlanarak literatürde yeniden anlam kazanmıştır.

Stratejinin temeli rekabettir ve rekabet, müşteriler için ekonomik yarar ya da farklı bir değer yaratarak şirketleri diğerlerine göre daha avantajlı bir duruma getirir. Şirketler ne kadar fark yaratırlarsa o kadar avantajlı duruma geçerler. Bu duruma gelebilmeleri için de her birinin, diğerinde olmayan benzersiz avantajlara sahip olması gerekir. Diğerlerinde olmayan farklı ve benzersiz avantajlar yakalayabilmek için araştırma yapmalı, yeni yöntem ve yaklaşımlara önem vermeli, piyasada kendi alanıyla ilgili rekabet gücü yaratarak farklılaşmalı, avantajlı konuma geçmelidir. Çünkü şirketler ancak, rekabet stratejisiyle ayakta kalarak paydaşları arasında hem önemli bir üstünlük hem de güçlü bir değer yaratırlar.

Buradan hareketle stratejiyi tanımlarsak, strateji, bir kurumun farklılaşma yoluyla rakipleri üzerinde avantaj sağlama planıdır.

İş dünyasında önem taşıyan pek çok nokta gibi, strateji oluşturma ve uygulama aşamasına da bir süreç olarak bakılmalıdır.

Strateji oluşturma süreci genellikle inceleme, araştırma ve analiz yapma ile şirketin uzun vadede nelere öncelik vermesi gerektiğine ilişkin üst yönetimin öncelik sıralamasıyla başlar. Bunun için dışarıya bakmak, dış ortamdaki tehditleri görmek, fırsatları yakalamak, tanımlamak; paydaşları ve ortamı iyi analiz etmek çok önemlidir. Bir kurumun stratejisi, o kurumun misyonundan kaynaklanan hedefleriyle başlar. Kurum hedefleri, sürekli olarak kurumun iç yapısından ve dış çevre koşullarından etkilenir.

Şirketlerin hedefleri ve stratejik seçimleri, iç ve dış koşulların değerlendirilmesiyle belirlenir. Bu nedenle, planlayıcıların SWOT analiziyle şirketin Güçlü ve Zayıf yönlerini, Fırsat ve Tehditlerini iyi belirlemeleri, atacakları adımları ve hazırlayacakları planları buna veriler ışığında oluşturmaları gerekir.

Yeni bir strateji belirlerken ya da var olan stratejiyi revize ederken, finansal kapasiteyi hesaba katmak sağlıklı yol almak açısından oldukça önemlidir. Eğer finansal kapasite dikkate alınmazsa, çok kritik sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Ayrıca, iyi bir strateji oluşturabilmek ve uygulayabilmek için şirket çalışanlarının da yetkinlik alanlarını iyi tanımlamak ve değerlendirmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer önemli konu ise, şirketin değişime ne kadar hazır olduğudur. Kurum kültürünün çalışanlar tarafından içselleştirilip içselleştirilmediğinin de farkında olunması işi kolaylaştıracaktır.

Bütün şirketlerin çevresinde rakipleri, tedarikçileri, müşterileri ve de denetleyici firmaları bulunur. Bunlar, şirketlerin büyüyüp gelişmelerinde, kâr oranlarını arttırmalarında etkili rol oynar. Şirketlerin bu etkenleri dikkate alarak stratejik seçimlerini ve hedeflerini belirleyen tehditleri ve fırsatları açığa çıkarmaları, tehdit olarak görülen unsurları da fırsata dönüştürmeleri gerekir. Bu yüzden şirketlerde mevcut durum analizlerinin ciddi, açık ve şeffaf olarak yapılması, şirketin çok net bir fotoğrafının çekilmesi gerekir ki ilerleme ve gelişme de o oranda güçlü ve sağlam olsun.

Profesyonel olarak her ne iş yaparsanız yapın, başarılı olabilmek için iyi bir strateji yaratmak ve daha sonra da yarattığınız bu stratejiyi en iyi şekilde uygulamak ön koşul olmalıdır. Eğer rekabetin giderek arttığı bir piyasa içindeyseniz bu yaşamsal bir önem taşıyor demektir. Hızla değişen ve gelişen koşullar nedeniyle gelişmeleri dikkatle gözlemlemek, atılması gereken adımları önceden kestirmek, planlamak yolda kalmak açısından önemlidir. Bu yol haritasının çizilmesinde bir sorunla karşılaşmamak ve başarılı bir süreç izleyerek olmak istediğiniz yere en az hata ile varabilmek için bir plan yapmak gerekir. İşte strateji tam da budur.

Büyümek, gelişmek gibi ciddi bir hedefiniz ve gelecekle ilgili hayalleriniz varsa, sizi o hedefe, hayallerinize taşıyacak olan stratejik planı yapmanın temel koşulu olan SWOT’unuzu da en şeffaf en açık biçimde yapıp kurum çalışanlarıyla paylaşmalı, beyin fırtınası ile plan oluşturmalı ve yolunuza iyi bir planla devam etmelisiniz. Ancak böyle bir planlamayla tehdit olarak görülenler fırsata dönüştürülebilir.

Unutmayın, en kötü plan bile plansız yola çıkmaktan daha iyidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top