skip to Main Content

ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite dönemi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, eğitim sorumluluğu ve eğitmenlik yaptı. Ayrımcılık, insan hakları ve toplumsal cinsiyet konularında akran eğitimi içerikleri üretti ve yaygınlaştırdı. Her çocuğun farklı olduğuna ve farklılaştırılmış eğitim uygulamalarının önemine inandığı için bu alanda çalışmalarını sürdürmekte, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ders içeriklerini UbD ve argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımıyla tasarlamaktadır. Düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler almakta ve uygulamalar yapmaktadır. Öğretmen Ağı çatısı altında tasarım odaklı düşünme metodolojisiyle öğrenme ortamındaki sorunlara olası çözümler üretmek üzerine çalışmaktadır. Yaratıcı drama liderliği eğitimine devam etmektedir. Öğretmen Ağı değişim elçisidir.

DÜŞÜNEN ÖĞRETMENDEN DÜŞÜNEN ÖĞRENCİYE (ÖĞRETMEN AĞI)

Öğretmenlerin sınıfta ve diğer eğitim ortamlarındaki uygulamalarının desteklenmesi, öğrenme pratikleri üzerine düşünmek ve öğrenmeye dair algı ve inançlarımızın farkına varmakla mümkün. Öğretmen Ağı’nın araçlarından “Düşünme Becerileri Programı”ndan elde edilen deneyimle hazırlanan atölye, düşünme becerileri ve öğrenme arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Birlikte bu ilişkiyi irdeleyecek, öğrenme ve öğretmeye dair algı ve pedagojik pratiklerimizi sorgulayacak, düşünme süreçlerimizdeki bileşenleri fark edeceğiz.

Back To Top