skip to Main Content

ÖZGEÇMİŞ

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Deneme Lisesinden, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde başladığı akademik hayatına, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını bitirdikten sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen bilgisi Öğretmenliği bölümünde devam etmektedir. Akademik olarak; sınıf dışı eğitim, fen eğitimi, biyoloji eğitimi, çevre eğitimi, argümantasyon, konularında çalışmalar yapmakta, yüksek lisans doktora öğrencileri yetiştirmekte ve öğretmen eğitimleri vermektedir. Ayrıca farklı yaş gruplarındaki öğrencilere, aktivite odaklı, işbirlikli ve aktif öğrenme konularında fen eğitimleri vermekte akademik kamplar düzenlemektedir. Çevreye ve çevre koruma hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaktır.

UYGULAMALI SINIF DIŞI EĞİTİM

Bu atölye çalışması ile; Sınıf dışı eğitimin pedagojisi hakkında kısa bilgi verilecektir. Bunun yanı sıra; okul öncesi, ilkokul ve orta okulda çalışan farklı branşlardaki öğretmenlere bir etkinlik ile farklı konuları nasıl birleştirebilecekleri üzerine deneyim kazandırılarak, sınıf dışı eğitim uygulamaları yapılacaktır.

Back To Top