skip to Main Content

ÖZGEÇMİŞ

Milli Eğitim Bakanlığında çeşitli okul ve kademelerinde görev yapmıştır. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Daire Başkanlığında uzman olarak çalışmaktadır. Toplam kalite, stratejik plan hazırlama yetişkin eğitimi verdiği eğitimlerin bazılarıdır.

SİBER ZORBALIK FARKINDALIK ATÖLYESİ

Siber Zorbalık Nedir? Başetme yöntemleri nedelerdir.” atölyesine katılanlar;
Zorbalık kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
Zorba Kurban tanımlarını bilir
Siber Zorbalığın bireyin hayatında duygusal ve bilişsei olumsuz etkilerinin neler olduğunu bilir.
Siber Zorbalığın baş etme yöntemlerini ve hukuksal boyutunu bilir.

Back To Top