skip to Main Content

ÖZGEÇMİŞ

Bahadır Furkan Sönmez ,Ege Üniversitesinde Matematik okudu. Halen özel bir okulda matematik öğretmenliği yapmaktadır. Beş yıl önce tanıştığı matematiksel modellemenin matematik eğitiminde daha fazla yer alması gerektiğini düşündüğü için deneyimlerini farklı eğitim konferanslarında paylaşmıştır. Ayrıca 2016 yılında MAGİT ( Matematiksel Güç ve İnovatif Tasarım Derneği) ve Yurt Dışı Türkler Bakanlığı tarafından yürütülen “İzmir-Bakü, Matematik Eğitimi Kardeşlik Köprüsü” projesi kapsamında Bakü de üç gün süren öğretmen eğitiminde ,eğitmen olarak görev almıştır.

Uygulanabilir Matematik: Matematiksel Modelleme

Öğrenciler ,sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri günlük yaşantılarında nerede ve nasıl uygulayabilecekleri konusunda güçlük yaşamaktadır. Öğrenme ortamlarının öğretmen merkezli ve tek düze bir sınıf ortamında olması , öğrencilerin bilgilerini gerçek yaşam problemlerine transfer edebilme becerileri üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Bu anlamda matematik eğitiminde birçok kavramın daha anlamlı hale gelebilmesi için farklı bağlamlarla desteklenmelidir. Bu bağlamlardan biri de matematiksel modellemedir. Matematiksel modelleme, matematik ile gerçek yaşam arasında köprü kurulması yoluyla gerçek yaşamdaki bir durumun matematiksel olarak ifade edilmesini gerektirir.

Atölye çalışmasında katılımcılarında aktif olduğu sınıfta uygulanmış, matematiksel modelleme ders örneği ve etkinliği paylaşılacaktır.

Back To Top