skip to Main Content

ÖZGEÇMİŞ

Ahu Yılmaz Selçuk Celal Bayar Üniversitesinde sınıf öğretmenliği okudu. Halen bir devlet okulunda sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Eğitim İçin Sinema ve Sanat derneği kurucu üyelerindendir. Sinemanın eğitimde kullanılmasının etkili olacağı inancıyla bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda Tuzla Film Atölyesinde sinema eğitimi almaktadır.

EĞİTİM İÇİN SİNEMA

Sinema sanatının kendine has özellikleri nedeniyle eğitimde etkin bir araç olarak kullanılabilir. Bir filmin görüntü, hareket ve ses unsurlarının bir arada kullanılabilmesiyle çok büyük miktarlarda bilginin, ayrıca ses ve duygu gibi soyut manaların kolayca aktarılmasına imkan verir. Sinema, daha çok görmeye ve duymaya dayalı olduğu için inandırıcılığı daha yüksek bir anlatıma sahiptir. Farklı bireylerde farklı etkiler gösterir. Kısaca filmler, soyut bilgileri, ilgili tüm unsurlarıyla bir bütünlük içerisinde, eksiksiz olarak canlandırabilmekte veya gerçek bir hayata dönüştürebilmektedir.

Back To Top