skip to Main Content

Eğitimde Kalite ve İş Birliği Platformu (EKİP)

Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet yürüten, alanında uzman eğitimci ve danışmanlardan oluşan bir platformdur. EKİP aşağıdaki alt birimlerinden oluşur:

Proje Birimi; Ulusal ve uluslararası projeler yürütür. Bu kapsamda; Kalkınma Ajansı, elçilikler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve okullarla çalışır.

Aile Eğitimleri Birimi; Aile eğitimleri ebeveynlerin ve çocuğun bir arada katılabildiği atölyelerde gerçekleşir. Bu atölyelerin amacı aileyi bir bütün olarak eğitim sürecine katmak, iletişim becerilerini geliştirerek ortak bir tutum kazandırmak ve birlikte nitelikli zaman geçirmelerini sağlamaktır.

Mesleki Gelişim Danışmanlığı Birimi; Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan bu birim, yöneticilere ve öğretmenlere liderlik seminerleri verir, eğitim koçluğu hizmeti sunar. Geri bildirim süreçlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi, öğretmen ve yöneticilerin hem meslektaşlarıyla hem de velilerle olan iletişiminin güçlenmesi amacıyla destek sağlar.

Ekiptravel; EKİP’in uluslararası eğitim gezileri organize eden birimidir. Bu kapsamda, dünyadaki eğitim faaliyetlerini takip eder ve yerinde gözlemlenmesi için olanak sağlar.

European Bridges Consulting ; Ekip’in uluslararası eğitim partneri olup Türkiye’de ve Avrupa’da öğretmenlere hizmet içi eğitim veren kuruluştur. 

Back To Top