skip to Main Content

Yönetim süreçleri ve liderlik becerinin bir arada verildiği bu atölyede, okulunuzda yönetim süreçlerinin nasıl yürütüldüğü, SWOT analizi, ortak hedef oluşturabilme ve ortak hedefe giden süreçte takım olabilme yer almaktadır.

Back To Top