skip to Main Content

Sınıf yönetimi, belirlenen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama, değerlendirme işlevlerine ilişkin, kavram, model ve tekniklerin uygulanmasıdır. Verimli bir eğitim ortamı oluşmasındaki temel taşlardan biri, öğretmenin sınıf yönetme becerisidir. Bu beceriye sahip olmada öğretmenler olarak neler yapabiliriz? Sınıfımızı nasıl etkin yönetebiliriz? atölyelere bu sorulara cevap arıyoruz.

‘’Öğretim tasarımı, sistematik bir tasarım sürecinin kullanılmasıdır.’’ (Morrison/,Ross ve Kemp,2007).
Günümüz çocuklarının yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve kalıcı öğrenmelerinin sağlanması için etkili ders tasarımlarına ihtiyaç vardır. Uygulama ağırlıklı ve ders planı tasarımı ürün çıktısı olacak bu atölyenin amacı; ders tasarımının sistematiğini öğrenen öğretmenlerin oyun ve sanat gibi öğrenme materyalleriyle zenginleştirebileceği etkili ders tasarımları oluşturmalarını sağlamaktır.

Son yıllarda eğitimin özü, tüm öğretim kademelerinde öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Öğretimin içerik ve yöntemleriyle analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, soyutlama gibi yüksek düzeyde düşünme becerilerini geliştirecek; konuların özünü verecek ve öğrenilenleri sınıf dışındaki dünya ile ilişkilendirecek şekilde düzenlenmesi eğitim sistemini 21.yy’a taşıyacak yeniden yapılanmanın özünü oluşturmaktadır.

Düşünme” eylemini yerine getirmenin ilk ve en önemli basamağı ise; soru sormaktır. Üst düzey bilişsel süreçlerde etkili bir gelişim ortamı için soru sorma taksonomisine göre doğru soruları sormak önemlidir.

Sınıf yönetimi denince birincil olarak akla gelen üç kavram; öğretmen, öğrenci ve ortamdır. Sınıfı bir orkestra olarak düşünürsek öğretmen de bu orkestra’ nın şefidir ki sınıf yönetiminin en önemli unsurudur. Yaratıcı drama yöntemi ile kurgulanan bu eğitimde, literatürde yer alan öğretmen tipleri doğrultusunda, katılımcıların kendileri ile karşılaşmaları ve kendilerini tanımalarına olanak sağlanması amaçlanmıştır.

Back To Top