skip to Main Content

Disiplinlerüstü Becerilerin Geliştirilmesinde Farklılaştırılmış Otantik Değerlendirme

Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.” Peter Drucker

Öğrenci merkezli öğrenme süreçleri yine öğrenci merkezli öğrencinin öğrenme sürecini ve ürününü ölçen “otantik değerlendirmeyle” gerçekleşmelidir. Uygulama ağırlıklı bu atölye ile, öğretmenlerin “Petroglif, fabl, besin sanatı, somut şiir, karaoke, mandala, tuluat, origami” gibi farklılaştırılmış otantik değerlendirmelerle disiplinlerüstü becerileri(analiz, sentez, diyalektik düşünme, üstbiliş…) nasıl geliştireceklerini deneyimlemeleri sağlanır.

Back To Top