skip to Main Content

Öğrenmeye bakış açısının değişmesi, öğretim yöntem ve tekniklerin farklılaşmasına yol açmıştır. Öğrenmeyi eğlenceli ve yaratıcı hale getiren drama ve oyun öğretim yöntem ve tekniği olarak okullarımıza girmiştir. Bu modülde, tam öğrenmeyi hedefleyen bu yöntemlerin yanında bilimsel düşünmeyi geliştiren STEM de yer almaktadır.

YARATICI DRAMA

Dorothy Heath Cote yaratıcı dramayı, merkezine öğrenciyi alan ve ona kurgusal dünyadaki gerçeklikleri çeşitli roller üstlenerek yaşatan; bu yaşantılar sonucunda da kendisini, yakın çevresini, doğal ve aktif bir yöntemle tanımasına olanak sağlayan bir yöntemolarak tanımlar.

Bu eğitimde yaratıcı drama yöntemi ile kurgulanan ders uygulamalarını deneyimleyip, sizlerin de ders tasarımlamanıza olanak sağlamak için yaratıcı drama çemberde buluşacağız…

Farklı yöntem ve tekniklerden yararlanarak, sınıfta öğretmen ve eğitmenlerin uygulayabileceği, yaratıcı okuma ve yazma etkinlikleriyle, ufuk açıcı bir öğrenme ortamına sizleri davet ediyoruz.

Çocuk edebiyatının öncelikli sorumluluğu çocukların duygu ve düşünce evrenini genişletmek, onlara dilin ve çizginin olanakları ile yaşam ve insan gerçekliğini yansıtmaktır,(Sever). Çocuk edebiyatı metinleri, Türkçe öğretiminin vazgeçilmez araçlarındandır. Çocuk, dilinin söz varlığını, özelliklerini, inceliklerini özgün birer bağlam olan bu metinlerde görür ve kullanmayı öğrenir.

Bu modülde, çocuk edebiyatı metinlerinin öğrenci katılımına olanak sağlayan yaratıcı drama yöntem ve teknikleri ile verilmesi etkili bir öğrenme süreci oluşturacaktır.

Bireysel değerlerde, geçmiş yaşantılarda, inanışlarda ve algılarda farklılıkların doğal bir sonucu olarak anlaşmazlıklar ve uzlaşmazlıklar kaçınılmaz bir olgudur. Çatışmanın sonucunun olumlu ya da olumsuz olması çatışmanın nasıl yönetildiğine bağlıdır.

Tasarladığımız bu atölyede, kişiler arası çatışma durumlarında tercih edilen çözüm stratejilerini yaratıcı drama yöntemi ile fark ederek, bu stratejilerin kişiler arası ilişkileri nasıl etkilediğine irdeleyeceğiz.

Kendimizi karşımızdaki kitleye doğru ve etkin şekilde aktarabilmek için, duyguya dokunmak gerekir. Hikayeleştirmek, kendimizi anlatmanın en iyi yöntemlerinden biridir.

OYUNLA ÖĞRENME

Eğitim yaşam boyu süren bir deneyimdir. Bu deneyimin en yoğun yaşandığı süreç ise okul dönemidir. Oyunun bireyin kişisel gelişimine katkıları düşünüldüğünde, eğitim yaşantımıza “OYUN” u dahil etmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Eğitimcilerimizle oyunu bir öğrenme aracı olarak kullanmanın yollarını yeniden keşfettiğimiz bu atölyede, hem oyunlara dahil olacak, hem de oyunun akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal kazanımlarını konuşacağız.

ÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Tasarım odaklı düşünme, tasarımlar yoluyla bilişsel olarak problemlere çözümler üreten metodolojidir. Apple, Samsung, Philips, BMW, Facebook gibi kuruluşlar, inovasyona kapı açan bu düşünce metodolojisini kurumsal kültürlerine işleyerek dünya markası olmuşlardır. Bu modülde öğretmenler tasarım odaklı düşünmeyi kodlama destekli yaparak derslerinde kullanabilecek duruma gelecekler.

Araştırmalar STEM eğitiminin proje tabanlı öğrenmeyle yapılandırılmasını önermektedir.

Bu atölyede; öğretmenlerin STEM eğitimi ile ilgili talimatları proje tabanlı öğrenme metoduyla belirlemesine rehber olacaktır. Okullara STEM modülümüzü kurma,uygulamalı bir şekilde STEM’i içselleştirme , örnek ders planı yazma da eğitimin bir parçasıdır.

Bu atölyenin amacı; öğretmenlerin düşünme becerilerinin uygulamalı öğrenmesine olanak sağlamaktır. Öğretmenlerin kendi sınıfında kazanımlarla düşünme becerilerini entegre etmesine olanak sağlayacaktır.

Bu atölyede; yansıtıcı, yaratıcı, diyalektik, eleştirel, analitik, metabilişsel, tümevarımsal, tümdengelimsel, analojik, ıraksak, yakınsak, lateral düşünme, dönüşümlü, hipotetik düşünme becerilerini ve uygulamalarını kapsamaktadır.

Bilgelik erdemleri; entelektüel faaliyete bağlı olan ve şeylerin niçin olduklarını anlamak ve keşfetmekle belirlenen erdemlerdir. Bu atölye ile bilgelik erdemlerini içselleştiren öğretmenler; sınıflarında öğrencilerinin derslerde bilimsel süreç becerilerini ve diğer bilgelik erdemlerini öğrenmesine kılavuzluk edecektir.

Back To Top