skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

Moreno’ya göre, roller “ben”den çıkmaz, “ben” rollerden çıkar…

Mutlu ve Enerjik, Huysuz ve Öfkeli, Uykucu ve Tembel, Meraklı ve Heyecanlı, Çekingen ve Utangaç, Şapşal, Güçlü ve Karizmatik…

Hepimizin benliğinde yedi cüceler vardır aslında. Ve her cüce diğeri ile oluşan ilişkilerimizin bizde karşılığı olan rollerimize saklanır. Hangi ilişkilerimizde (geçmişte, şimdide ya da gelecekte) hangi cüceyiz ve işlevsel yönleri nelerdir?

Roller üzerine çalışmak içsel yolculuğuna çıkan herkesin tecrübe etmesi gereken bir beceridir. Bizde bu çalışma ile simgeler aracılığı ile ilişkilerimiz ve rollerimiz üzerine birlikte bir yolculuk yapacağız…

Moreno’ya göre, roller “ben”den çıkmaz, “ben” rollerden çıkar…

O zaman ben rollerde saklıdır…

Duygularımızı tanıyor muyuz? diye sorduğumuz soru eksiktir o halde…

Çünkü duygular geçmiş, şimdi, gelecekte yaşanmış/yaşanılıyor olan/yaşanılmak istenen anlardadır aslında…

Ve o anların öznesinin deneyimlediği yaşantısal duyguların hangi rolün içine saklandığı önemlidir…

Eğitimci oynanan oyunun “ebe” sidir aslında…

Bazen duyguları sayar rolleri arar…

Bazende rolleri sayar duyguları arar…

Ve sobelediği anda oyunun ikinci perdesi başlar…

Roller üzerine çalışmak içsel yolculuğuna çıkan herkesin tecrübe etmesi gereken bir beceridir. Blatner ve Blatner sosyal bir bağ elde etmek için süregiden bir süreçte hepimizin her zaman aklımızdan rol değiştirdiğimizi ileri sürerler. Fakat, her ne kadar imgesel rol değiştirmeler tüm ortak ilişkilerde gerekli ise de, psikodramatik rol değiştirmenin özel ve biricik özelliği onun sadece imgelemede değil eylemde yapılıyor olmasındadır. Bizde bu çalışma ile psikodramatik rol değiştirmenin eylem ile yapılan biricik özelliğini birlikte deneyimleyeceğiz…

Back To Top