skip to Main Content

İletişimdeki en önemli unsur, söylenmeyenleri duymaktır” diyor, Peter DRUCKER. Sahada yapılan araştırmalarda, Ne iş yaparsak yapalım, İş yerindeki kayıpların %80’i İletişim kaynaklı olduğunu gösteriyor. İletişim Çözümlemeleri Atölyesinde önce kendimizin farkına vararak, ön yargılarımızdan uzak, doğru ve güçlü iletişim kurmanın yollarını arıyoruz. Öğrencimizle, velimizle, meslektaşımızla, yöneticimizle, hatta eşimizle olan iletişimimizde, kendimizi doğru ifade etme ve dinleme yöntemlerini uygulama örnekleri ile deneyimliyoruz.

Bir okulun iklimi o okuldaki öğrenci, öğretmen ve ebeveynler arası iletişimin niteliğini, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılımını, akademik beklenti düzeyini, ve okuldaki herkes için güvenli ve saygın bir atmosferi işaret eder.

Bu atölyemizde kalıcı ve tam öğrenme için öğrenme iklimini nasıl oluşturabileceğimizi birlikte şekillendireceğiz.

Kaliteli bir eğitime ulaşmak için sağlıklı bir öğretmen-veli iş birliğine, sağlıklı bir iş birliği içinse tarafların birbirleriyle açık iletişim kurmalarına ve çocukların önemini çok daha iyi kavramalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çocukların ilk eğitimcilerinin anne babaları olduğu görüşünden hareketle, ailelerin çocuklarının eğitimini desteklemesi ve katkıda bulunmasını sağlamak üzere, sistematik ve kurumsal bir eğitim veren okul ile evdeki eğitimi paralelleştirip bütünleştiren bir yaklaşım sergilenmelidir.

Back To Top