skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

Her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren teknoloji, eğitim dünyasını da çok yakından etkilemektedir. Dijital çağda eğitimi teknolojiden bağımsız düşünemeyiz. Derslerimizde eğitim teknolojilerini aktif bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Dijital ve yapay zeka çağında büyüyen çocukların dersleri de dijitalleşmelidir. Öğretmenler derslerine teknolojiyi entegre edebilmelidir.

Derslerimizde kullanabileceğimiz çeşitli eğitim teknolojileri araçları bulunmaktadır. Öğrencilerin hazır bulunuşlukları ve dersin türüne göre en uygun araçların seçilmesi ders başarısını arttıracaktır.

Derslerimizde kalıcı öğrenmeyi sağlamak için ders materyallerimizi özenle seçmemiz gerekmektedir. Kullanılan ders materyalleri öğrencilerin ilgisine yönelik olduğu zaman, öğrenciler derse daha etkin katılım sağlamaktadırlar. Derse daha etkin bir şekilde katılan öğrencilerin öğrenmeleri daha kalıcı olmaktadır.

Dijital çağda yetişen öğrencilerin ders materyalleri de gün geçtikçe dijitalleşmektedir. Bu süreçte öğretmenler çeşitli “kodlama ve robotik” araçlarını kullanarak kendi özgün ders materyallerini kolaylıkla hazırlayabilirler. “Kodlama ve robotik” araçları kullanılarak hazırlanacak olan bir ders materyali dijital çağda yetişen öğrencilerin ilgisini çekecektir.

Bu atölyede öğretmenler kendi ders materyallerini geliştirirken robotik ve kodlama araçlarını nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.

“Kodlama ve robotik” bilgisine sahip olan öğrenciler proje ödevlerini bu araçları kullanarak rahatlıkla yapabilirler. Öğrencilerin proje ödevleri hazırlarken robotik ve kodlama araçlarını kullanmaları farklı disiplinleri bir araya getirmelerini kolaylaştıracak ve öğrenmeyi kalıcı hale getirecektir. Bu süreçte öğretmenler öğrencileri yönlendirebilir ve rehber olabilirler.

Öğrencilerin algoritmik ve bilişimsel düşünme becerisinin geliştirilmesinde robotik ve kodlama araçlarının büyük önemi vardır. Öğrenciler robotik ve kodlama araçlarını kullanarak farklı disiplinleri birleştirecek çeşitli projeler hazırlayabilir. Öğrencilerin çeşitli projeler hazırlaması onların problem çözebilme yeteneklerini geliştirecektir. Karşılaştıkları problemlere yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilen, teknolojiyi bu çözümlerde bir araç olarak kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte ise öğrencilerin öğretmenlerin rehberliğine ihtiyacı vardır.

Farklı yaş seviyelerinde farklı robotlar ve kodlama araçları kullanılmaktadır. Öğrencilerin geliştirecekleri projeler için doğru araçlar seçilmelidir.

Back To Top