skip to Main Content

Günümüz dünyasında hızla gelişen teknolojinin etkisi kuşkusuz eğitim alanında da hissedilmektedir. Eğitimde teknoloji entegrasyonu; öğretmenler için zengin ders içerikleri hazırlayabilecekleri ortamlar sunmakta ve öğrencilerin 21.yy becerilerinden olan araştırma, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

Bu modülde, öğretmenlerin öğrenme ortamlarındaki etkileşimi ve verimi teknolojiden yararlanarak nasıl arttırabileceklerine yönelik deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

Back To Top