skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

EV ÖDEVİNE BAKIŞ

Eğitim-öğretim programlarının, yapılan değişiklik ve düzenlemelerle çağa ayak uydurmaya çalıştığı günümüzde, yıllardır eğitimin doğal bir parçası olarak görülen ev ödevleri ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. Eğitimin paydaşlarının(veli-öğretmen-öğrenci) ev ödevleri konusunda farklı bakış açısı geliştirdikleri ve farklı taleplerinin olduğu…

Read More

Emile Üzerine

1712-1778 yılları arasında yaşayan Fransız yazar Jean Jacgues Rousseau düşün dünyasının ve edebiyatının en önemli isimlerindendir. J.J. Rousseau özgürlük, edebiyat, din, politika ve sosyal haklar üzerine önemli fikirler ortaya koymuştur. Jean Jacgues Rousseau’nun eğitim üzerine kaleme aldığı Emile beş bölümden…

Read More

EĞİTİME YOLCULUK

Eğitime gönül vermiş yirmi dört kişiyle nasıl bir birliktelik olacaktı? Memleketin değişik kentlerinden gelen… Kimi Bursa’dan, kimi Urfa’dan, kimi Samsun’dan yirmi dört eğitim gönüllüsü… Bazısı özel okuldan, bazısı devlet okulundan, bazısı üniversiteden…Müdürü, akademisyeni, öğretmeni, mühendisi ve hatta öğrencisi ile Finlandiya’nın…

Read More
Back To Top