skip to Main Content

FİNLANDİYA NOTLARIM -1

Griygoriy Petrov’un, “ Ak Zambaklar Ülkesinde” kitabını okumak için elime aldığımda yıl 1980’di. Ülkemde bir askeri darbe olmuş, sokağa çıkma yasakları insanları inanılmaz bir korku kültürüne büründürmüş, demokrasi rafa kaldırılmış ve ben bir bataklıktan, mükemmel bir ülke yaratan, Bojkov’un deyimiyle…

Read More

EV ÖDEVİNE BAKIŞ

Eğitim-öğretim programlarının, yapılan değişiklik ve düzenlemelerle çağa ayak uydurmaya çalıştığı günümüzde, yıllardır eğitimin doğal bir parçası olarak görülen ev ödevleri ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. Eğitimin paydaşlarının(veli-öğretmen-öğrenci) ev ödevleri konusunda farklı bakış açısı geliştirdikleri ve farklı taleplerinin olduğu…

Read More

Eğitimde Etik

Etik terimi Yunanca “karakter“ anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türemiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları ele alıp inceleyen; ”İyi nedir?” ”Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?” ”Ne yapmalıyız?” ”İnsanlar…

Read More

Emile Üzerine

1712-1778 yılları arasında yaşayan Fransız yazar Jean Jacgues Rousseau düşün dünyasının ve edebiyatının en önemli isimlerindendir. J.J. Rousseau özgürlük, edebiyat, din, politika ve sosyal haklar üzerine önemli fikirler ortaya koymuştur. Jean Jacgues Rousseau’nun eğitim üzerine kaleme aldığı Emile beş bölümden…

Read More

Okulda Demokrasiyi Anla(t)mak

Demokrasi eğitimi, ailede başlayan bir süreçtir ve küçük yaşlardan itibaren süregelen bir olgudur. J. Dewey,”Demokratik eğitim, hem eğitimin demokrat olmasını, hem de demokrasi eğitimini kapsar. Demokrasi kendi kendine karar verebilen ve karşılaştığı her tür problemin çözümüne yönelik eylemsel cesareti kendinde…

Read More

EĞİTİME YOLCULUK

Eğitime gönül vermiş yirmi dört kişiyle nasıl bir birliktelik olacaktı? Memleketin değişik kentlerinden gelen… Kimi Bursa’dan, kimi Urfa’dan, kimi Samsun’dan yirmi dört eğitim gönüllüsü… Bazısı özel okuldan, bazısı devlet okulundan, bazısı üniversiteden…Müdürü, akademisyeni, öğretmeni, mühendisi ve hatta öğrencisi ile Finlandiya’nın…

Read More

Şu yeni uygulamayı bir deneyin: Günümüzün teknolojik yabancı dil sınıflarında hayatta kalmak

Makalenin orijinali Michigan State Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırmaları Merkezi (CLEAR) 2018 Bahar bülteninde baş makale olarak yayınlanmıştır: https://clear.msu.edu/files/1215/1966/8620/CLEAR_News_Spring_18_FINAL.pdf Yazan: Merih Sumpter, Wesley Curtis, & Dustin De Felice Neden hayatta kalmak? İnsanların kendi yarattığı teknoloji tarafından kontrol ediliyor olması fikri…

Read More
Back To Top