skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

EV ÖDEVİNE BAKIŞ

Eğitim-öğretim programlarının, yapılan değişiklik ve düzenlemelerle çağa ayak uydurmaya çalıştığı günümüzde, yıllardır eğitimin doğal bir parçası olarak görülen ev ödevleri ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. Eğitimin paydaşlarının(veli-öğretmen-öğrenci) ev ödevleri konusunda farklı bakış açısı geliştirdikleri ve farklı taleplerinin olduğu…

Read More

Eğitimde Etik

Etik terimi Yunanca “karakter“ anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türemiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları ele alıp inceleyen; ”İyi nedir?” ”Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?” ”Ne yapmalıyız?” ”İnsanlar…

Read More

Emile Üzerine

1712-1778 yılları arasında yaşayan Fransız yazar Jean Jacgues Rousseau düşün dünyasının ve edebiyatının en önemli isimlerindendir. J.J. Rousseau özgürlük, edebiyat, din, politika ve sosyal haklar üzerine önemli fikirler ortaya koymuştur. Jean Jacgues Rousseau’nun eğitim üzerine kaleme aldığı Emile beş bölümden…

Read More
Back To Top